pátek 29. července 2011

Anders Behring Breivik: Když se inteligence spojí s šílenstvím

Jsem křesťan, konzervativec a mezi mé oblíbené autory patří Franz Kafka a George Orwell. Soudě dle některých článků by mi mohl být blízký pachatel šíleného běsnění, jež zažilo minulý týden Norsko. Události provázel nejprve informační šum, když se k útoku na norské vládní budovy měla přihlásit islamistická organizace Ansar Džihád Alamí (Pomocníci světového džihádu).  Poté, co došlo k masakru na ostrově Utoya , začalo se spekulovat o organizovaném útoku krajní pravice a nakonec se zjistilo, že pachatelem obou útoků je rodilý Nor Anders Behring Breivik.
Co ale nejvíce praští do očí je množství mediálních zkratek spojených s osobou Anderse Breivika. Pachatel je médii líčen jako křesťanský fundamentalista a konzervativec. Pojďme se ale podívat, jaké bylo jeho smýšlení doopravdy.
Začněme nejprve u Breivikova náboženského přesvědčení, které mělo determinovat jeho politické smýšlení.  Za připomenutí zde stojí dva momenty.  Co zarazí už napoprvé, jsou jeho fotografie, na nichž pózuje v obleku Svobodných zednářů. Křesťanští fundamentalisté, ať už se rekrutují z protestantského či katolického prostředí, pohlíží na podobné tajné či polotajné skupiny přinejmenším s krajní nedůvěrou či je dokonce považují za nepřátelské křesťanství.
Dále se ve své knize sám přiznává, že měl během svého pražského pobytu styk s dvěma prostitutkami. Svoje počínání považuje za „relativně malý hřích ve srovnání s vděčností, která mu bude prokázána po jeho mučednické operaci.“
Přinejmenším z těchto dvou důvodů lze Breivika těžko označovat za křesťanského fundamentalistu. Považoval-li se za křesťana, tak jeho křesťanství bylo velmi nekonformní.  V jeho textu nenalezneme žádné zmínky o tom, že by svoje myšlení opíral o Bibli. Spíše než o víře ve spasitelnou moc Krista u něho můžeme hovořit spíše o vědomí křesťanství coby zdroje kulturní identity.
Zde se dostáváme k jeho politickému přesvědčení. Breivik je médii popisován jak krajní pravičák a konzervativec. Pokud jde o „krajní pravičáctví,“ coby označení pro lidi inklinující k fašismu či neonacismu, Breivik by této definici odpovídal jen stěží. Ponechme stranou, že fašismus a nacismus měly se skutečnou pravicí dohromady společného asi tolik, co Václav Klaus a Greenpeace.
Největší nebezpečí Anderse Breivika spočívá v tom, že se rozhodně nejedná o žádného primitivního hnědého křiklouna neschopného napočítat do desíti. Naopak, pokud si přečtete jeho dílo 2083 – Evropská deklarace nezávislosti, zjistíte, že navzdory jeho prokazatelnému šílenství se jedná o člověka relativně inteligentního. Coby obdivovatel levicově smýšlejícího Orwella a židovského autora Franze Kafky by měl do neonacistických organizací dveře uzavřené.
Jeho dílo zveřejněné na internetu samozřejmě zahrnuje řadu pasáží s názory vyhraněnými až extrémními.  V této „Evropské deklaraci nezávislosti“ se však hlásí i k mnoha všeobecně uznávaným myslitelům a státníkům. Jako alternativu vůči sociologii, kterou považuje za levicovou disciplínu, předkládá vedle Bible a zmíněného Orwella autory konzervativní (Burke) nebo dokonce liberální (Locke, Smith či Mil). Odkazuje také na Winstona Churchilla či známého britského konzervativního filozofa Rogera Scrutona. S mnoha jeho tvrzeními by se dokázala ztotožnit většina pravicově smýšlejících lidí. Multikulturalismus představuje opravdový problém, což před nedávnem přiznala i řada předních evropských politiků (Merkelová, Cameron, Sarkozy). Ve své kritice politické korektnosti se také většinou strefuje do černého a totéž lze říci o jeho názorech na celkový morální úpadek Evropy.
Navzdory své inteligenci se jedná o člověka psychicky nemocného, neschopného vnímat realitu a promýšlet důsledky svého jednání. Žil a pravděpodobně dodnes žije v bludné představě, že jeho čin vyvolá řetězovou reakci a v jeho činu ho budou následovat další „ templářští rytíři“ z jeho smýšleného řádu. Místo toho se ale stal masovým vrahem zodpovědným za hrůzný masakr. Oba útoky jsou svým rozsahem tragické a v žádném případě je není možné omluvit některými vyhraněnými postoji místní levice.
  Právě svým odkazem na myslitele s umírněnými konzervativními názory prokázal Breivik medvědí službu všemu pravicovému, konzervativnímu a křesťanskému. Jakákoli kritika politické korektnosti či multikulturalismu se  seberacionálnějším odůvodněním, může být smetena ze stolu s odkazem na Breivikův zrůdný čin. Místo rozumu budou rozhodovat emoce. Oba útoky jsou také poskvrnou na celém křesťanství. Zvláště proto, že lidi náležející k tzv. náboženským analfabetům budou mít za to, že útok byl ovlivněn údajnou vírou šíleného útočníka.

Žádné komentáře:

Okomentovat