pátek 2. prosince 2011

Babiš: Další ze série populistických „mesiášů“?

Andrej Babiš se zatím celkem úspěšně stylizuje do role mesiáše, který přišel spasit Česko. Po přečtení jeho životopisu asi každého alespoň trochu přemýšlivého člověka napadne, že zde nejspíše musí být cosi shnilého. Nikoliv na státě dánském, ale na celé jeho iniciativě ANO 2011.
Zázračná ovidiovská proměna bývalého člena normalizační KSČ (a spolupracovníka StB), jehož by ani v té nejhlubší totalitě nenapadlo založit iniciativu podobné té dnešní, v zaníceného idealistu a bojovníka s korupcí zní jako hodně nepovedený černý humor. Působí ne o moc důvěryhodněji než exministr spravedlnosti a šéf Unie svobody Pavel Němec, z něhož se stal najednou hlasatel „odporu proti zavedeným, pořádkům“ a legalizace marihuany.
Není také divu, že ve svém prohlášení idealizuje dobu před rokem 1989: „V roce 1989 nemělo Československo žádné dluhy, naopak nám tzv. bratrské země dlužily desítky milionů dolarů a náš stát vlastnil obrovský majetek. Po více než dvaceti letech předpokládá rozpočet České republiky na rok 2012 další ztrátu 105 miliard korun, která přibude ke stávajícímu dluhu 1 500 miliard.“  V jakém stavu onen veliký majetek byl, jak se s ním hospodařilo a skutečnost, že půjčky „bratrským zemím“ byly penězi vyhozenými z okna, už raději neuvádí.
Při svém expozé v Otázkách Václava Moravce hýřil výroky, za něž by se svého času nemusel stydět ani Miroslav Sládek. Ve své výzvě ANO 2011 však mírní svoji rétoriku namířenou vůči stávající politické elitě:  „Je poctivé přiznat, že i mezi stávajícími poslanci a senátory jsou schopní a slušní lidé.“  Už z názvu Akce nespokojených občanů ale jasné vyplývá, že jejím hnacím motorem je nespokojenost, která je raison d'être každé populistické strany. Babiš upozorňuje samozřejmě na reálně existující problémy, jako je korupce, špatná výkonnost a netransparentnost veřejné správy, obtížná vymahatelnost práva atd. Z Babišových výroků je ale snadné vycítit, že hlavní cílovkou jsou především voliči čtvrté cenové kategorie. Čím větší nespokojenost, tím lépe pro něho.
Předpokládejme, že ANO 2011 nezůstane pouhým občanským sdružením a bude mít i nespíše ambice prosadit se ve vrcholové politice. Co ale může voličům nabídnout? V již citovaném dokumentu je řeč o „spravedlivější společnosti, funkčním a právním státě.“ S tím určitě každý slušný člověk souhlasí, ale mnohem obtížnější bude se shodnout na prostředcích, které by vedly, když ne k naplnění, tak alespoň přiblížení se onomu ideálu.
S rizikem, že si uříznu ostudu, si na závěr dovolím malou predikci, jak bude nejspíše ono politické uskupení nejbohatšího českého občana vypadat:  Hnutí či strana nejspíše bude nejspíše vykazovat mnohé shodné  rysy s postupně se potápějícími Věcmi veřejnými, které se staly častým terčem Babišových výpadů. Podobně jako v případě véček se bude jednat o populistickou „catch all party“ lovící voliče napříč politickým spektrem.  S Bártovým projektem proto bude sdílet i její ideovou beztvarost a nezařaditelnost na pravolevé ose. Další blondýny v plavkách už nejspíše na billboardech k vidění nebudou a zklamáni budou nejspíše i tací, kdo očekávali další lascivní kalendář se sličnými kandidátkami. Babišova strana tedy nebude postavena na politickém marketingu a fotogeničnosti kandidátů, jako spíše na několika průrazných heslech. Ve zkratce tedy půjde o upgrade véček, s příměsí sládkovsko-paroubkovského populismu a Berlusconiho megalomanství, snažící se ve voličích vzbudit dojem, že jde o cosi na způsob pokračovatele Občanského fóra. Další ze série populistických "mesiášů", jejichž životnost závisí na frustraci voličů.  Nic nového pod sluncem, jak praví kniha Kazatel…..

Žádné komentáře:

Okomentovat